Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
CMK GÖREVLENDİRMELERİNİ  DEZAVANTAJLI GRUPLAR DIŞINDA DURDURUYORUZ

21.02.2024

2024 Yılı CMK Ücret Tarifesinin 13.01.2024 tarih ve 32428 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmesi üzerine Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu ‘CMK Ücret Tarifesindeki Artış Oranı’ gündemiyle 14.01.2024 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda ‘İlk etapta 22.01.2024 tarihine kadar Otomatik CMK Atama Sistemi'nin (OCAS) kapatılmasına bu süre zarfında bir iyileştirme olmaması durumunda CMK görevlendirmelerinin (Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet ve istismar dosyaları ile acil görülen diğer işler hariç) tamamen durdurulmasına’ karar vermiştir.

Aynı gün Türkiye Barolar Birliği Başkanı, tüm Baro Başkanlarını 17.01.2024 tarihinde 'CMK Ücret Tarifesi ve Mesleki Sorunlar' gündemiyle Ankara’da toplantıya davet etmiştir.

Baro Başkanları Toplantısının sonuç bildirgesinde "19 Ocak 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle CMK Kapsamındaki Zorunlu Müdafi/Vekil Görevlendirmeleri Otomasyon Sistemi’nin kapatılması, görevlendirme taleplerinin yazılı şekilde kabul edilmesi, Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı görüşmeler çerçevesinde, belirlenen takvim içerisinde somut gelişmelerin yaşanmaması hâlinde ilerleyen günlerde konunun tekrar değerlendirilerek CMK hizmetinin sunumuyla ilgili olarak daha etkili kısıtlamalar da dahil olmak üzere gerekli adımların atılması” şeklinde görüş birliğine varıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Baro Başkanları Toplantısında alınan karar sonrası 22.01.2024 tarihinde CMK Görevlendirme Listesinde bulunan meslektaşlarımızla yapılan toplantıda; Baro Başkanları Toplantısında alınan karar doğrultusunda 19.02.2024 tarihine kadar Otomatik CMK Atama Sisteminin (OCAS) kapatılmasına ve 19.02.2024 tarihinde CMK Ücret Tarifesinde iyileştirme yapılmaması durumunda CMK görevlendirmelerinin (çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet ve istismar dosyaları ile Baro Yönetim Kurulunca acil olduğuna karar verilen diğer işler hariç olmak üzere) tamamen durdurulması kararlaştırılmıştır.
    
19.02.2024 tarihi itibariyle CMK Ücret Tarifesinde bir iyileştirme olmaması ve TBB’nin kamuoyu ile paylaşmış olduğu 19.01.2024 Tarihli Başkanlar Toplantısının sonuç bildirgesinde yer aldığı üzere; “bu süre zarfında iyileştirme yapılmaması durumunda CMK hizmetinin sunumuyla ilgili olarak daha etkili kısıtlamalar da dahil olmak üzere gerekli adımların atılacağı” şeklindeki karar uyarınca yeni ve etkili bir kısıtlamaya yönelik karar alma ihtiyacı doğmuştur.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulumuz 20.02.2024 tarihinde toplanarak, CMK görevlendirme sistemine kayıtlı meslektaşlarımızın 871’nin katılım gösterdiği görüş anketi sonuçlarını da değerlendirerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)    13.01.2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2024 yılı CMK Ücret Tarifesinin günün ekonomik koşulları ve 2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde aynı işler için öngörülen ücretler nazara alındığında oldukça düşük kaldığı ve angaryaya dönüştüğü dikkate alınarak, tarifenin iyileştirilmesi için Adalet ve Maliye Bakanlıkları nezdinde görüşmelerin olumlu bir sonuç alıncaya kadar sürdürülmesi için girişimlerde bulunulmasına,

2)    CMK görevlendirmelerine yönelik ücret tarifesinde meslek onuruna yakışır bir iyileştirmeye (ücretlerin günün ekonomik koşullarına uygun ve AAÜT tarifesi ile uyumlu bir seviye getirilmesi, zorunlu müdafilik hizmetlerinde KDV oranlarının  %1 indirilmesi gibi) yönelik somut adım ve girişimin başlamasına kadar; dezavantajlı gruplara yönelik savunma hakkını da gözeterek çocuklar, engelliler ile şiddet ve istismar mağduru kadınlar dışında görevlendirmelerin 23.02.2024 Cuma günü itibariyle durdurulmasına karar verilmiştir.