Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Bölge Barolarının Şanlıurfa Toplantısı

26.10.2013

BASINA VE KAMUYOYUNA

Aşağıda imzası bulunan Doğu ve Güneydoğu Bölge Barolarının Şanlıurfa’da yaptığı toplantıda gündemde bulunan hukuki, mesleki ve diğer bir dizi konu ele alınmış, varılan sonuçları kamuoyuyla paylaşma gereği duyulmuştur.
  1. 1-Öncelikle “çözüm süreciyle” birlikte başlayan çatışmasızlığın bölgemizde ve ülke sathında yarattığı rahatlama ve beklentinin önemi ile mutlaka devamının gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Çözüm sürecinin siyasi kaygılardan uzak ahlaki bir zeminde sürdürülmesi gerekir. Türkiye toplumunu yakından ilgilendiren bu meselede siyasi partilere ve STK’lara önemli sorumluluk düştüğü kanaatindeyiz. Çözüm çabalarının, ülkenin peş peşe gireceği yerel, cumhurbaşbaşkanlığı ve genel seçimlerin atmosferinden etkilenmeden sürdürdürülmesi gerektiğini, bunda çözümü sürdüren aktörlere büyük görev düştüğünü, aktörlerin süreci akamete uğratacak üslup ve tehdit dilinden uzak durmalarının hayati önem arzettiğini hatırlatmak istiyoruz.

  1. 2-Bununla birlikte, açıklanan paketin atılacak adımlara dair niyetleri ve çerçeveyi gösteren bir açıklama niteliğinde olduğunu dikkatten kaçırmadan, belirtmek istiyoruz ki; açıklanan son “Demokratikleşme Paketi” bölge insanında ve kamuoyunda oluşan beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu bakımdan demokratikleşme paketinin bölge insanında hayal kırıklığı yarattığını da ifade etmek istiyoruz. Tarihsel bir yaklaşım olarak Osmanlı’dan beri sorunları zamana yayarak çözme yaklaşımı, kamuoyunda samimiyet sorgulanmalarıyla birlikte çözümsüzlük kaygılarını da beraberinde getirmektedir.

  1. 3-Kürt sorununun çözümü noktasında irade beyan eden hükümetin demokratikleşme ve çözüm süreci bağlamında yaptıklarını önemsemekle birlikte, paketin aksine anadilde eğitim hakkının eşitlik hukuku temelinde kamu okullarında devlet tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ve bu durumun Anayasal güvenceye bağlanmasının; İnsani, ahlaki ve hukuki bakımdan zorunlu olduğunu tekrar vurgulamak istiyoruz.
  2. 4-Demokratikleşme paketinden kamuoyunun beklentileri arasında yer alan farklı inanç ve grupların, özellikle de Alevilerin Cemevlerinin statüleri hakkında irade ortaya konulmamasının ciddi hayal kırıklığı oluşturduğunu vurgulamak istiyoruz.     

  1. 5-Bilindiği üzere çözüm sürecinin nihai hedefi Kürt sorununu çözmektir. Ancak Rojava ve Türkiye sınırları içerisindeki akraba Kürtler arasında örülen ve adeta Berlin Duvarını andıran sınırdaki duvar inşası çözüm sürecine aykırı yönde ilerleyiş anlamına gelmektedir.

  1. 6-Sanıkları  devlet görevlisi olan bazı  faili meçhul cinayetlerin faillerinin yargılandığı davalar “güvenlik gerekçesiyle” binlerce kilometre uzakta bulunan illere nakledilmektedir. Davaların güvenlik sorunu olmamasına rağmen bu şekilde Fıratın batısına nakledilmesinin sanıkların adaletten kaçırılması anlamına geldiğini ve bu uygulamanın sorumluluğunun Adalet Bakanlığına ait olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bu uygulamayla insan haklarının ağır ihlalinden sorumlu olan kamu görevlilerinin suç ve cezadan muaf tutulmasından Adalet Bakanlığı sorumludur.

Kamuoyuna Saygıyla Sunulur.26.10.2013

 

ŞANLIURFA BAROSU

BATMAN BAROSU

VAN BAROSU

DİYARBAKIR BAROSU

SİİRT BAROSU

ŞIRNAK BAROSU

TUNCELİ BAROSU

KARS –ARDAHAN BÖLGE BAROSU

BİNGÖL BAROSU

BİTLİS BAROSU

MUŞ BAROSU

AĞRI BAROSU

HAKKARİ BAROSU

MARDİN BAROSU