Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Bölge Barolarından Ortak Açıklama: Roboski'de Adaletsizlik 11. Yılında!

28.12.2022

ROBOSKİ’DE ADALETSİZLİK 11. YILINDA!

28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboskî Köyü’nde TSK’ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 yurttaşımız katledildi. 

Olayın hemen akabinde devlet yetkililerinin açıklamaları, sonrasında ise yürütülen soruşturma ve incelemeler, cezasızlık politikası üzerine yürütüldü. Katliamın üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen tek bir kişi dahi yargı önüne çıkarılmadı. Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından 7 Ocak 2014 tarihinde “Gerek şüphelilerin gerekse olayda görevli TSK personelinin TBMM ve Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde kanun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görevin gereklerini yerine getirdikleri, görev gereklerini yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri, dolayısıyla eylemleri hakkında kamu davasını açılmasını gerektiren sebep bulunmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verilerek soruşturma dosyası kapatıldı. Yaşanan katliam, parçalanmış bedenler, ailelerin ve toplumun yaşadığı acı hiç bir zaman bu soruşturmanın konusu olmadı.

Bilinçli olarak etkili bir şekilde yürütülmeyen soruşturmalardaki eksiklikler, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından paylaşılan inceleme raporuyla devam etti. Raporda; ''Kasıt yok, sivil idare ile askeri yetkililer arasında koordinasyonsuzluk var.'' denilerek yaşanan ağır acı sıradanlaştırılmaya çalışıldı. Anayasa Mahkemesi ve AİHM, verdikleri kararlarla “kaçınılmaz hata” olarak nitelendirilen katliamın cezasızlıkla sonuçlanmasının parçası haline geldiler. 

Roboski Katliamı, Türkiye’de işleyen bir adalet mekanizmasının olmadığının en somut örneğidir. Oysa, yaşanan olay sonrasında yürütülen soruşturmalar ile faillerin tespiti ve hakettikleri cezalara çarpıtılarak adaleti tesis etmek görevi yargı makamlarındadır. Karanlıkta bırakılmak istenilen Roboski Katliamı’nın devletin ve iktidarın en önemli sınavlarından biri olduğunu ve Türkiye’de  adaletin yolunun Roboski’den geçtiğini hatırlatmak isteriz.

Bizler aşağıda imzası bulunan Barolar olarak; Roboski’dekanayan yaranın sadece katledilen 34 yurttaşın yakınlarının değil bizim de kanayan yaramız olduğunu hatırlatıyoruz. Kaçınılmaz hata olarak nitelendirilen Roboski Katliamı’nıntarihin karanlığında kaybolmayacağını, adalet ve hakikate erişinceye dek mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyor, devleti de asli yükümlülüklerinden biri olan adaleti tesis etme görevini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Roboski Katliamı’nı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız…

1. Adıyaman Barosu

2. Ağrı Barosu

3. Batman Barosu

4. Bingöl Barosu

5. Bitlis Barosu

6. Dersim Barosu

7. Diyarbakır Barosu

8. Hakkari Barosu

9. Kars Barosu

10. Mardin Barosu

11. Muş Barosu

12. Siirt Barosu

13. Şanlıurfa Barosu

14. Şırnak Barosu

15. Van Barosu