Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
 BASINA VE KAMUOYUNA TV KAPATMA VE SİTELERE ERİŞİM YASAĞI KABUL EDİLEMEZ!

30.09.2016

 

                 BASINA VE KAMUOYUNA 

 

TV KAPATMA VE SİTELERE ERİŞİM YASAĞI KABUL EDİLEMEZ!

 

            Darbe girişiminin toplumsal ve siyasal alanda yaşattığı ağır tahribat sonrasında Olağanüstü Hal ilan edilmiş ve en yetkili mercilerden OHAL’in temel hak ve hürriyetleri ve sivil yaşamın etkilemeyeceği ve en kısa sürede kaldırılacağı taahhüdü verilmiş idi. 

 

         Ancak OHAL’in ilanı ile birlikte, savunma hakkının kısıtlanmasından basın özgürlüğüne, ihraç ve açığa alma kararları ile çalışma hakkına kadar birçok konuda temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmuş, hiçbir somut gerekçe ortaya konmadan, çocuk kanallarına kadar TV’ler kapatılmış, sitelere erişim yasağı getirilmiştir. Bir yargı kararına dayanmaksızın, sübjektif gerekçelerle, basın özgürlüğünü, haber alma hürriyetini sınırlayan, kapatma  kararını kabul edilmez buluyoruz. Hiçbir koşul ve şartta düşünce ve ifade hürriyetini sınırlamak mümkün değildir. Tam aksine, her koşulda düşünceyi ifade dolayısıyla basın özgürlüğünü temin devletin asli görevidir. 

 

         Sivil yaşamın her alanını etkileyen uygulama ve kararların etkili bir yargısal denetime açık olmaması nedeniyle yargısal güvence ciddi bir şekilde zedelenmiş yoğun tutuklamalar ile bir yandan cezaevlerinin koşulları ağırlaşmış diğer yandan Avukatların mesleki faaliyetlerinin yürütülmesi zorlaşmıştır. En son Şırnak Cezaevinde çıkan ve bir kişi yaşamını yitirdiği yangın olayında olduğu gibi travmatik sonuçların ortaya çıkması muhtemeldir. 

 

Temel hak ve hürriyetlerin açık ve ağır bir tehdit altında olduğu böylesi bir atmosferde, OHAL’in uzatılacağı yönünde oluşan kanaat ve bu yönde alınacak bir karar darbe girişiminin tahribatı daha da derinleşecek, günlük yaşam çekilmez hale gelecek ve sivil alan daralacaktır. 

 

Biz aşağıda imzası bulunan Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları olarak, toplumsal beklenti doğrultusunda OHAL’in en kısa sürede kaldırılması ve bu süreçte tartışmalı idari kararlardan bir an önce dönülmesi, savunma hakkını, çalışma hürriyetini, basın özgürlüğünü güvence altına alacak tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. 30.09.2016

 

               AĞRI BAROSU            BATMAN BAROSU

 

BİNGÖL BAROSU                   BİTLİS BAROSU          DİYARBAKIR BAROSU

 

DERSİM BAROSU        HAKKÂRİ BAROSU   KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU

 

MARDİN BAROSU                   MUŞ BAROSU                  SİİRT BAROSU

 

ŞIRNAK BAROSU                    URFA BAROSU                VAN BAROSU