Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
BASINA VE KAMUOYUNA....

23.03.2016

BASINA VE KAMUOYUNA

                İstanbul’da İstiklal caddesinde 19 Mart 2016 Cumartesi günü meydana gelen bombalı saldırı gibi Brüksel’de doğrudan sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınıyor, ölenlerin ailesine baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Son dönemde artan bu  menfur saldırıların ardından devletler, güvenlik odaklı söylemlere başvurarak özgürlüklerin alanını daraltan uygulamaları yürürlüğe koymaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının her hal ve şartta asıl olduğu unutulmamalıdır. Böylesi menfur saldırılar karşısında devletler, hak ve özgürlükleri kısıtlayan uygulamalara başvurmak yerine insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü rehber edinmelidir.

Diğer taraftan, hukuk devletinde avukatlar hukukun üstünlüğünü korumak, insan haklarını savunmak ve korumak yükümlülüğüne sahiptir. Bu yükümlülüklerini yerine getirirken, yani mesleki faaliyetlerini icra ederken avukatlar beyanda bulunurlar, itiraz ederler, uygulamaları eleştirirler. Devletler ise avukatların, hiçbir baskı, engelleme, taciz veya müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini sağlamakla yükümlüdür. 16 Mart 2016 Çarşamba günü İstanbul Barosu üyesi 9 meslektaşlarımız hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındı, mesleki faaliyetleri soruşturma konusu yapıldı. Elçi ve Diğerleri – Türkiye kararında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin belirttiği gibi “Avukatların haksız engellemelerle karşılaşmaksızın mesleklerini yerine getirirken özgür olmaları, demokratik bir toplumun temel bir bileşeni ve özellikle adil yargılanma güvenceleri ile kişisel güvenlik hakkı, Sözleşme hükümlerinin etkili bir şekilde uygulanmasının gerekli bir önkoşuludur. Bu yüzden, Avukatlık mesleği mensuplarının eziyet ya da tacize uğraması Sözleşme sistemini tam kalbinden vurur.” 

Çarşamba günü gözaltına alınan ve arasında meslektaşlarımızın da bulunduğu 31 kişinin serbest bırakılma kararına savcılığın yaptığı itirazı neticesinde 4 meslektaşımız hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Hakkında yakalama kararı çıkartılan meslektaşımız Av. Hüseyin BOĞATEKİN adliyede duruşma beklediği esnada gözaltında alınmıştır. Avukatlara yönelik yaşanan saldırı ve operasyonlar ile hem Anayasa başta olmak üzere iç hukuk kuralları hem de uluslararası hukuk kuralları ihlal edilmektedir. Tüm bu saldırı ve operasyonlara rağmen avukatlar ve baroların savunma hakkı ve insan hakları mücadelesinden vazgeçmeyecekleri bilinmelidir.

Biz aşağıda imzası olan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Baroları olarak, meslektaşlarımıza yapılan saldırılar ve hukuksuz operasyonları kınıyor,  bütün meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna saygı ile sunuyoruz.

 

 

 

                                                                                             

                                              

 

ADIYAMAN BAROSU                                 AĞRI BAROSU                                              BATMAN BAROSU    

         Başkanı                                                   Başkanı                                                             Başkanı    

Av. Hasan DEMİR                                       Av. Ali ARTUK                                              Av. Ahmet SEVİM

 

 

BİNGÖL BAROSU                                   BİTLİS BAROSU                                           DERSİM BAROSU 

        Başkanı                                                  Başkanı                                                              Başkanı

Av. Abdullah ALAKUŞ                             Av. Enis GÜL                                                  Av. Özgür ULAŞ

 

 

DİYARBAKIR BAROSU                            HAKKARİ BAROSU                    KARS- ARDAHAN BÖLGE

     Başkan Yardımcısı                                 Başkanı                                                            Başkanı

Av. Ahmet ÖZMEN                                     Av. Serdar IŞIK                            Av.İbrahim BAŞTİMAR

 

 

MARDİN BAROSU                                      MUŞ BAROSU                                                SİİRT BAROSU

       Başkanı                                                            Başkanı                                                            Başkanı     

Av. Çelebi ARAZ                                         Av. Feridun TAŞ                                         Av. Cemal ACAR

 

 

ŞIRNAK BAROSU                                         URFA BAROSU                                            VAN BAROSU

           Başkanı                                                   Başkanı                                                          Başkanı

Av. Nuşirevan ELÇİ                                Av. Hikmet DELEBE                         Av. Murat TİMUR     

           

 

BASINA VE KAMUOYUNA

                İstanbul’da İstiklal caddesinde 19 Mart 2016 Cumartesi günü meydana gelen bombalı saldırı gibi Brüksel’de doğrudan sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınıyor, ölenlerin ailesine baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Son dönemde artan bu  menfur saldırıların ardından devletler, güvenlik odaklı söylemlere başvurarak özgürlüklerin alanını daraltan uygulamaları yürürlüğe koymaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının her hal ve şartta asıl olduğu unutulmamalıdır. Böylesi menfur saldırılar karşısında devletler, hak ve özgürlükleri kısıtlayan uygulamalara başvurmak yerine insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü rehber edinmelidir.

Diğer taraftan, hukuk devletinde avukatlar hukukun üstünlüğünü korumak, insan haklarını savunmak ve korumak yükümlülüğüne sahiptir. Bu yükümlülüklerini yerine getirirken, yani mesleki faaliyetlerini icra ederken avukatlar beyanda bulunurlar, itiraz ederler, uygulamaları eleştirirler. Devletler ise avukatların, hiçbir baskı, engelleme, taciz veya müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini sağlamakla yükümlüdür. 16 Mart 2016 Çarşamba günü İstanbul Barosu üyesi 9 meslektaşlarımız hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındı, mesleki faaliyetleri soruşturma konusu yapıldı. Elçi ve Diğerleri – Türkiye kararında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin belirttiği gibi “Avukatların haksız engellemelerle karşılaşmaksızın mesleklerini yerine getirirken özgür olmaları, demokratik bir toplumun temel bir bileşeni ve özellikle adil yargılanma güvenceleri ile kişisel güvenlik hakkı, Sözleşme hükümlerinin etkili bir şekilde uygulanmasının gerekli bir önkoşuludur. Bu yüzden, Avukatlık mesleği mensuplarının eziyet ya da tacize uğraması Sözleşme sistemini tam kalbinden vurur.” 

Çarşamba günü gözaltına alınan ve arasında meslektaşlarımızın da bulunduğu 31 kişinin serbest bırakılma kararına savcılığın yaptığı itirazı neticesinde 4 meslektaşımız hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Hakkında yakalama kararı çıkartılan meslektaşımız Av. Hüseyin BOĞATEKİN adliyede duruşma beklediği esnada gözaltında alınmıştır. Avukatlara yönelik yaşanan saldırı ve operasyonlar ile hem Anayasa başta olmak üzere iç hukuk kuralları hem de uluslararası hukuk kuralları ihlal edilmektedir. Tüm bu saldırı ve operasyonlara rağmen avukatlar ve baroların savunma hakkı ve insan hakları mücadelesinden vazgeçmeyecekleri bilinmelidir.

Biz aşağıda imzası olan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Baroları olarak, meslektaşlarımıza yapılan saldırılar ve hukuksuz operasyonları kınıyor,  bütün meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna saygı ile sunuyoruz.

 

 

 

                                                                                             

                                              

 

ADIYAMAN BAROSU                                                AĞRI BAROSU                                              BATMAN BAROSU    

         Başkanı                                                          Başkanı                                                             Başkanı    

Av. Hasan DEMİR                                       Av. Ali ARTUK                                              Av. Ahmet SEVİM

 

 

BİNGÖL BAROSU                                        BİTLİS BAROSU                                           DERSİM BAROSU 

        Başkanı                                                          Başkanı                                                              Başkanı

Av. Abdullah ALAKUŞ                             Av. Enis GÜL                                                  Av. Özgür ULAŞ

 

 

DİYARBAKIR BAROSU                            HAKKARİ BAROSU                    KARS- ARDAHAN BÖLGE

     Başkan Yardımcısı                                 Başkanı                                                            Başkanı

Av. Ahmet ÖZMEN                                     Av. Serdar IŞIK                            Av.İbrahim BAŞTİMAR

 

 

MARDİN BAROSU                                      MUŞ BAROSU                                                SİİRT BAROSU

       Başkanı                                                            Başkanı                                                            Başkanı     

Av. Çelebi ARAZ                                         Av. Feridun TAŞ                                         Av. Cemal ACAR

 

 

ŞIRNAK BAROSU                                         URFA BAROSU                                            VAN BAROSU

           Başkanı                                                         Başkanı                                                           Başkanı

Av. Nuşirevan ELÇİ                           Av. Hikmet DELEBE                                        Av. Murat TİMUR