Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
BASIN AÇIKLAMASI

15.03.2013

DİYARBAKIR
BAROSU BAŞKANLIĞI
                          Diyarbakır  15.03.2013

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları;


15 Mart 1985 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiş, her yılın 15 Mart günü ise Dünya Tüketici Hakları Günü olarak  kutlanmaya başlanmıştır. Avrupa  Konseyince  de 1986  yılında 2. Tüketiciyi  Bilgilendirme  ve  Koruma Programında Tüketici Hakları Temel İlkeleri Avrupa Ülkelerinde de oldukça etkin bir şekilde kabul görmüştür.  
 

 
1982 Anayasa’sında tüketiciyi korumaya yönelik hüküm bulunmasına rağmen tüketici sorunları 1995 tarihine kadar hukukun genel hükümleri içinde değerlendirilmiştir. Türkiye’de tüketici hukuku alanında ilk özel yasa 1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundur. Bu kanun, değişen teknoloji, serbest piyasa koşulları, arz, talep dengeleri, küreselleşen dünyada yeni ve tüketici aleyhine meydana gelen fiili durumlar karşısında yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik 4822 sayılı yasa ile büyük bir oranda giderilmeye çalışılmış ise de hukuki  düzenlemeler yetersiz  kalmıştır. Mevcut durum karşısında çeşitli sivil toplum örgütleri tüketicinin korunması amacıyla bu konuda çalışmalar yapmışlardır. 

Türkiye’de mevcut tüketicilerin büyük bir çoğunluğu’nu ilgilendiren Banka Kartları ve Kredi Kartları yasa tasarısı 23.02.2006 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek kanunlaşmış 01.03.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu maalesef Tüketicinin beklentilerini karşılamaktan uzak bir anlayışla ortaya konmuştur. Çünkü yasada her ne kadar amaç tüketici mağduriyetinin önüne geçmek olarak ortaya konmaya çalışılmış ise de asıl amaç aslında bankaların batık alacaklarını tahsil etmenin önünü açmaya çalışma gayreti olmuştur. 

 
Diyarbakır Barosu Evrensel Hukuk İlkelerinin, İnsan Temel Hak ve Özgürlüklerinin sağlanması amacıyla bütün hak ihlallerinin yaşandığı alanlarda olduğu gibi tüketici haklarının korunması ve tüketici hak ihlallerinin önüne geçmek ve bilinçli tüketici pörtföyü sağlamak için daha önceden başlatmış bulunduğu çalışmayı bu yıl da sürdürmede kararlı olup, bu kapsamda tüketiciyi koruma ve bilinçlendirmeye yönelik olarak çalışmalar yapmak üzere kurduğu Çevre ve Tüketici Hakları Komisyonu ile etkinliklerine devam edecektir. 

 
 
 
Diyarbakır Barosu olarak amacımız; Avrupa Birliği sürecinde Birliğin Tüketici Koruma Politikasıyla birlikte, Tüketici Hukuku alanında daha etkin bir şekilde tüketicilere yönelik çalışmalar  yapmaktır. Bunun yanında Birleşmiş Milletler  tarafından da benimsenen, evrensel kabul gören, tüketicinin temel gereksinimlerinin giderilmesi hakkı, güvenlik ve güven duyma hakkı, mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakkı, bilgi edinme hakkı, sağlıklı bir çevreye sahip olma haklarını  göz önüne alarak sosyal ve iktisadi hayattaki gelişmeler karşısında tüketiciyi daha etkin bir şekilde  korumaktır. Ayrıca hedefimiz 4077 sayılı kanunun amacı olan kamu yararına uygun olarak tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici çalışmalar yapmak ve bu konudaki politikaların oluşturulmasına da daha etkin olarak katılımda bulunmak ve bilinçli tüketici portföyünü geliştirmek ve genişletmek” olacaktır.  

Bilinçli tüketici pörtföyünün daha da geliştiği ve genişlediği Tüketici Hak ve İhlallerinin  tamamen ortadan kalktığı 15 Mart Tüketici Hakları günlerinde buluşmak dileğiyle bütün Tüketicilerin 15  Mart Tüketici Hakları gününü  kutluyoruz. 15.03.2013   

Saygılarımızla

                   DİYARBAKIR BAROSU
                                                      ÇEVRE VE TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU