Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Baromuz Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin İptali davası açtı..

13.01.2016

Baromuz Adli Tıp Kanunu Uygulama Yönetmenliği değişikliğine İptal Davası.. 

Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinde ''...Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak'' baroların temel görevleri arasında sayılırken, yine aynı kanunun  95/21. maddesinde ''hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak'' baro yönetim kurullarının görevleri arasında olduğu hüküm altına alınmıştır. 

07 Ocak 2016 tarihli  Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik düzenlemesi ile maktul yakınları açısından ciddi hak ihlali doğuracak bir düzenleme yapılmıştır. 

Yapılan değişiklik öncesinde, Adli Tıp Kanunu’na tabi olan ve otopsisi gerçekleştirilen kimsesizlere ait cesetlerin defin işlemlerini gerçekleştirmek için belediyelere teslim edileceği düzenlenmişken, yapılan değişiklikle; belediyelerin yanı sıra mülki idare amirlerine de teslim edilebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca ''kimliği tespit edilmiş olmasına rağmen ailesi veya yakınları tarafından üç gün içinde teslim alınmayan cesetlerin de belediyelere veya mülki idare amirliklerine gömülmek üzere teslim edileceği'' şeklindeki cümle madde metnine eklenmiştir. Bir başka değişle; kimliği tespit edilmiş olmasına rağmen yakınları tarafından üç gün içinde teslim alınmayan cesetlerin de kimsesiz cesetler gibi defin edileceği  yönünde bir düzenleme yapılmıştır.


İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde (İHAS) cesetlerin gömülmesine dair bir düzenleme bulunmamasına rağmen, AİHM birçok kararında başvurucuların yakınlarını gömebilme ve cenazelerinde hazır bulunabilme hakkını İHAS’ın özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını düzenleyen 8. maddesi kapsamında değerlendirmiş ve ihlal kararı vermiştir.

İHAS, Anayasa ve belediyelere defin konusunda yetki ve zorunluluk getiren yasalar dikkate alındığında söz konusu yönetmelik değişikliğinin  hukuka aykırı olduğu açıkça ortadadır. Halen devam etmekte olan sokağa çıkma yasakları göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenleme ile cenazelerin tören yapılmaksızın gömülmesi gibi kabul edilemez bir durum ortaya çıkacaktır. 

Bu nedenle söz konusu Yönetmelikle ilgili olarak Baromuz tarafından Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır.  

Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin iptali ve yürütmeyi durdurma istemi dilekçemizi indirmek için tıklayınız.