Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Baroların Ve Avukatların İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasite Güçlendirilmesi Kapsamında AİHM Ve Avrupa Konseyi Ziyareti Yapıldı.

02.06.2022

Baroların ve Avukatların İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasite Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Baro Başkanımız Av. Nahit EREN’in de yer aldığı heyet, AiHM ve Avrupa Konseyi’ne 3 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri yetkilileriyle başvuru usulü ve mahkemenin son uygulamaları konusunda bir toplantı yapılmıştır. Mahkemenin Türk yargıcı ile bir araya gelinmiş ve mahkemenin çalışma usulü konusu değerlendirilmiştir. Avrupa Konseyinde CPT (İşkence ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muameleyi ve Cezayı Önleme Komitesi), Veri Koruma Birimi, HELP (Adalet ve İnsan Hakları Eğitim Bölümü), Göç ve Mülteciler Genel Sekreterliği, GRECO (Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu Sekreterliği), Sosyal Haklar Dairesi, Venedik Komisyonu, İnsan Hakları Komiserliği, GRETA (İnsan Ticareti Bölümü), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Dairesi ve CDCJ (Avrupa Hukuki İşbirliği Komitesi) yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.