Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Barolardan Ortak Açıklama

28.05.2015

                BASIN VE KAMUOYUNA

            BAROLAR ARASI ÇOCUK HAKLARI İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE

                      BAROLARIN BASIN AÇIKLAMASI                     

                      Son yıllarda ülkemizde ne yazık ki çocuğa karşı şiddetin ve çocuk istismarı olaylarının hızla arttığı bir gerçektir. Bu durumun güncel öeği de kamuoyunda yankı uyandırdığı üzere ahlaki ve vicdanı çöküntüye sebep olmuş, Elazığ iline Karakoçan ilçesine bağlı, köyde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan ancak ve ancak vahşet olarak nitelendirebilecek çocuğun cinsel istismarı olayıdır. Olay ile ilgili savcılıkta soruşturma başlatılmış savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin kabulü ile Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış ve davanın ilk celsesi 26/05/2015 tarihinde görülmüştür. Cinsel istismara uğramış mağdur çocuk, koruma altındadır. İstismar olayını gerçekleştiren, mağdur çocuğun ailesi ile birlikte yaşları 14 ile 65 arasında değişen çok sayıda suça sürüklenen çocuk ve sanık yargılanmaktadır.  Önemle belirtmek gereklidir ki sanıkların ve suça sürüklenen çocukların dışında bu olaya sessiz kalan, göz yuman her birey vicdani ve ahlaki değerlerini kaybetmiş olmanın yanında olaya sessiz kalarak yasal anlamda sorumlu hale gelmişlerdir.

                      Şiddetin her türlüsüne maruz kalan çocukların yanında olacağımız ve çocuk ihmal ve istismarı konusunda hassasiyetimiz baromuzca defaten vurgulanmıştır. Dolayısı ile duruşmanın ilk celsesinde Elazığ Barosu Başkanlığı olarak davanın takipçisi olmak adına müdahillik talebinde bulunduğumuzu, talebimizin kabul edilmesini beklediğimizi bildiririz.               

                   Elazığ Barosu ile birlikte olan Diyarbakır Barosu, Manisa Barosu, Şıak Barosu, Giresun Barosu, İzmir Barosu, Denizli Barosu, Sivas Barosu, Sakarya Barosu, Ankara Barosu, Mersin Barosu, Aydın Barosu, Adana Barosu, Bitlis Barosu, Gaziantep Barosu, Bartın Barosu, Bursa Barosu, Sinop Barosu, Eskişehir Barosu, Tunceli Barosu, İstanbul Barosu olarak söz konusu cinsel istismar olayında davanın takipçisi olacağız.

                      Tüm barolar;  ülkemizde çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, çocuğun haklarının korunması sırasında insan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi, soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca Barolar olarak; Çocuk Koruma Kanunu ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile güvence altına alınan koruma, yaşatma, geliştirme ve katılım şeklindeki temel ilkeler ile çocuğun yüksek yararı ve her konuda çocuğun ayrıcalıklı yararının gözetilmesi ilkelerinin dikkate alınarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının gözetilmesini sağlamak adına her türlü gerekliliği yerine getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerdir.

                      Tüm Barolar tek yürek olup, ciddi olarak ihlal edilen çocukların yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkını koruyacak ve gözetecektir.

                       Elazığ’da yaşanan çocuğun cinsel istismarı olayını şiddetle kınar,  Elazığ Barosu ve aşağıda tekrar edeceğimiz baroların Çocuk Hakları İzleme Komisyonu olarak davayı takip edeceğimizi çocukların daha iyi yaşam şartlarında yaşamaları ve çocukların geleceğinin güvencesini sağlamak adına üzerime düşeni yapacağımızı ve bunu kamuoyu ile birlikte gerçekleştireceğimizi duyururuz.

 

                     

                                  ELAZIĞ KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYON BAŞKANI

                                                                     AV. EDA BURCU YILMAZ

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI            SİNOP BAROSU BAŞKANLIĞI

MANİSA BAROSU BAŞKANLIĞI                      ESKİŞEHİR BAROSU BAŞKANLIĞI

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI                          TUNCELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞI                      İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

ADNANA BAROSU BAŞKANLIĞI                    BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI

SAKARYA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI

SİVAS BAROSU BAŞKANLIĞI

GİRESUN BAROSU BAŞKANLIĞI

MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞI

AYDIN BAROSU BAŞKANLIĞI

BİTLİS BAROSU BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI

BARTIN BAROSU BAŞKANLIĞI