Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Barış Annelerine Yapılan Saldırıya Karşı Baromuzdan Suç Duyurusu...

25.04.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

19 Nisan 2019 tarihinde Kocaeli’nin Gebze İlçesinde açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek ve açlık grevinde bulunan çocuklarının hayati risklerinin olduğunu ifade etmek için toplanan Barış anneleri, polisin şiddetine ve kamuoyunun vicdanını yaralayan onur kırıcı muamelesine maruz kalmışlardır.

20 Nisan 2019 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek isteyen Barış Anneleri, polisin şiddetine maruz kalmış, Barış Annelerine biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edilerek, anneler kolluk görevlileri tarafından yerden sürüklenmiştir.

Yine 23 Nisan 2019 tarihinde Batman ili M Tipi Kapalı Cezaevi önünde açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek ve açlık grevinde bulunan çocuklarının hayati risklerinin olduğunu ifade etmek için toplanan Barış Annelerine müdahale edilmiş ve 20 Barış Annesi gözaltına alınmıştır.

Kamu görevini ifa eden kolluk görevlilerinin yetkilerini ve kanuni sınırları aşarak insan onurunu zedeleyen, toplumda infial yaratan müdahaleleri “kötü muamele ve işkence suçu”nu oluşturmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 5. Maddesi ile işkence, kötü muamele, insanlık dışı ve onur kırıcı her türlü müdahale yasaklanmıştır.

Madde 5’e göre, “Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “İşkence Yasağı” başlıklı 3. Maddesine göre; “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.” Düzenlenmesi ile hiçbir koşulda işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamelenin kabul edilemeyeceğini, hangi kamusal nedenle olursa olsun işkence ve kötü muameleye taviz verilemeyeceği belirtilmiştir.

Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü” başlıklı 11. Maddesine göre; herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahiptir.

Anayasa'nın 34. maddesine göre; "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir." 

Tamamen barışçıl bir şekilde bir araya gelip anayasal hakkını kullanan Barış Annelerine yönelik müdahaleler insan onurunu zedelemekte olup kötü muamele ve işkence yasağı kapsamındadır.

Yine benzer şekilde kamuoyuna yansıyan görüntülerden anlaşıldığı üzere, Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, hedef gözetilerek kasten güvenlik güçlerinin tazyikli su sıkması neticesinde ağır yaralanmış, 3 gün hastanede yatışı yapılarak tedavi altına alınmış ve omur iliğinde çatlak tespit edilmiştir.

Görüldüğü üzere sınır tanımayan erkek şiddeti, kamu gücünü elinde bulunduran kolluk kuvvetleri eliyle Barış Annelerine sokak ortasında uygulanmıştır.

Bizler Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, kadına yönelen her tür şiddeti red ediyoruz. Bu şiddeti uygulayanların cezalandırılmasını ve çocuklarının ölmesini istemeyen, yaşam hakkını savunan Barış Annelerine uygulanan şiddetin kötü muamele ve işkence yasağının ihlali olduğuna dikkat çekerek, bu suçun faili olan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunup olayın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

                                               Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi