Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Ayrımcı yazı ve ibare kaldırıldı

07.11.2013

 

 

 

 

 

Diyarbakır Barosu üyelerinden Av. Mahsuni KARAMAN'ın yazılı başvurusu üzerine, öteden beri Diyarbakır'ın ana caddelerinden biri olan Büyükalp Caddesi üzerinde ve Diyarbakır Valiliği karşısında yer alan  '' NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'' yazısı 06.11.2013 tarihinde Valilikçe kaldırıldı.

Yazının kaldırılması talepli dilekçe ve Diyarbakır Valiliğinin cevabi yazısı aşağıdadır.

 

DİYARBAKIR VALİLİĞİNE

 

 

BAŞVURAN                                    : Mahsuni KARAMAN- 17629885994- Lise Cd. Çavuoğlu 10

                                                 Ap. No:1/1 Yenişehir D.BAKIR

KONU                                               : İlimiz Büyükalp Cd. Valilik Kavşağı üzerinde bulunan “NE

                                                 MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE” tabela/yazısının kaldırılması

                                                 hk.

 

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sayın Başbakanın da basın yayın organları aracılığı ile deklere ettiği gibi birçok alanda yasal ve idari değişiklikleri kapsayacak şekilde “Demokratikleşme Paketi” adı altında çalışma yürütmektedir.

 

Yapılacak bu değişikliklerden biri de her sabah ilköğretim okullarında çocuklara okutulan “Andımız” uygulamasından vazgeçmektir. Nitekim ilgili Yönetmeliğin değiştirilmesine ilişkin çalışmanın devam ettiği ve önümüzdeki günlerde söz konusu uygulamanın terk edileceği bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.

 

Andımız olarak bilinen ve her sabah ilkokul çağındaki çocuklara okutulan metnin okunmasından vazgeçilmesinin gerekçesi, söz konusu uygulamanın 1930’lu yılların katı milliyetçi ideoljik anlayışının ürünü olduğu, metnin ise tekçi, bir etnik aidiyete vurgu yapan, diğer etnik aidiyetleri göz ardı eden söylem vurgular taşıması olarak açıklanmıştır.

 

Bu etnik vurgunun en çok da yoğunlaştığı söylem metnin sonunda yer alan “Ne Mutlu Türk’üm” vurgusudur.

 

Olumsuz ve toplumun büyük kesimini, özellikle de Türk etnik kökenden olmayan insanları, rahatsız eden bu uygulamalardan vazgeçilmesi süre gelen ve demokratikleşmeye doğru uzanan bir anlayışın ürünüdür. Nitekim yeni Anayasa yapım sürecinde de “vatandaşlık”“ ekseninde yürütülen tartışmalarda Anayasa’da “herhangi bir etnik vurgu yapılmaması” yönünde genel bir kabul ve eğilim bulunmaktadır.

 

Demokratikleşmeye dönük genel siyasal eğilim böyle iken, bu değişim ve dönüşümün her alanda ve yeknesak bir şekilde yürütülmesi, hayata geçirilmesi elzemdir.

 

Bu kapsamda etnik kökeni Türk olmayan (Kürt olan) ve benim de mensubu olduğum yaklaşık iki milyon insanın yaşadığı Diyarbakır ilinde, bir etnik kökeni yüceleştiren, diğer etnik kökenlere tercih edilmesi gerekli ve tercih edilmesi halinde takdir edilen “NE MUTLU TÜRK’ÜM” şeklinde bir yazının/tabelanın, görsel zevki de bozacak şekil ve büyüklükte halen Diyarbakır Valiliği önünde muhafaza ediliyor olması çağın gereklerine ve içinde bulunduğumuz Demokratikleşme çabalarına aykırı düşmektedir.

 

“Ne Mutlu Türk’üm Diyene” vurgusu, geçmişte yaşanan ve kısmen etkileri halen davam eden “Asimilasyoncu” anlayışın en duru ve sembol cümlesidir. Özellikle Kürt etnik kökenden olan insanların asimilasyonu kapsamında geçmişte yapılan gayri insanı tüm uygulamalara hep de bu cümle ile teorik aşılama yapılmıştır. Dağ-taş demeden her yere yazılın bu cümle, hem geçmişin kötü uygulamalarını çağrıştırmakta hem de toplumda ayrıştırıcı bir nefret söyleminin gelişimine yol açmaktadır.

 

Demokratikleşme olarak nitelenen tüm çabalara rağmen halen mensubu olduğum iki milyon Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” şeklinde hitap eden bir resmi anlayış ürünü olan bu yazının muhafazası anti demokratik olup, Büyük Alp Caddesi Vilayet Kavşağında yer alan bu yazının silinmesini/tabelanın kaldırılmasını saygılarımla talep ederim. 07.10.2013

 

                                                                                                            Başvurucu

                                                                                              Av.  Mahsuni KARAMAN

 

 

 

Yazının kaldırılması talepli dilekçe ve Diyarbakır Valiliğin cevabi için tıklayınız