Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Avukatlara yönelik gözaltılar kabul edilemez...

13.09.2017

             Hukukçuların, toplumbilimcilerin, felsefecilerin, düşünürlerin ve siyaset bilimcilerin belki de çok büyük bir ortak görüşle benimsedikleri ve hatta tarihsel pratik yaşamda toplumun bizzat kendisinin deneyimleyip, karar kıldığı şudur ki; toplumsal barışın ve huzurun sağlanması, ancak adalet değerinin toplum düzenine, devlet sistemine egemen kılınması ile mümkün olmaktadır. 

            Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde; özellikle son dönemlerde KHK’ler ile yapılan evrensel ilkelere aykırı mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliklere bağlı gerçekleştirilen uygulamalar, hızla adalet değerinden uzaklaşılmasına sebep olmaktadır. Özellikle yargı alanında gerçekleştirilen değişiklikler ve özel olarak “savunma hakkına” ve “avukatlık mesleğine” yönelik yapılan mevzuat değişikliği ile gerçekleştirilen pratik/fiili müdahaleler, adalet değerini soyut bir ideal haline dönüştürmektedir. Adalet değerinin toplumsal hayatta ve kamusal düzeyde somutlaşmasının en büyük unsurlarından ve yürütücülerinden biri olan Avukatlara ve temsil ettikleri haklara ve görevlere yönelik bu müdahalelerin kabul edilemez olduğunu Diyarbakır Barosu olarak açıkça ifade etmek istiyoruz. 

            Son dönemlerde savunma hakkı ve avukatlık mesleği üzerinde yoğunlaşan kısıtlama ve işlevsizleştirme uygulamalarına, 12 Eylül 2017 tarihinde vahim bir müdahale daha eklenmiştir. KHK’er ile ihraç olan ve akabinde haksız ihraç nedeniyle açlık grevi düzenleyerek, kamuoyunun yoğun bir şekilde gündeminde olan Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA’nın Avukatlarına yönelik, haksız ve hukuka aykırı gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.  Aralarında Üyemiz Av. Behiç AŞÇI’nın da olduğu 18 Avukat hakkında gerçekleştirilen bu gözaltı işlemlerinin haksız ve hukuka aykırılıkları ile birlikte Müvekkilleri Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA’nın yargılanmalarının 14 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olması nedeniyle, zamanlaması da dikkat çekicidir!  Savunmaya, Avukatlara ve savunma hakkına yönelik bu gözaltı uygulamasını hukuken kabul edilemez bulduğumuzu ve gözaltında tutulan Avukatların derhal serbest bırakılması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

 

 

                                                                                              Diyarbakır Barosu Başkanlığı