Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
AİHM’nin Sayın Selahattin DEMİRTAŞ hakkında vermiş olduğu karara ilişkin Baromuzun açıklaması…

20.11.2018

BASINA VE KAMUOYUNA

20.11.2018, Diyarbakır

 

                Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bugün HDP Genel Başkanı Sayın Selahattin DEMİRTAŞ’ın avukatlarının yapmış olduğu başvuruyu karara bağlamıştır. Mahkeme kararında özetle;

Sayın Demirtaş’ın tutukluluk durumu için ulusal merciiler tarafından yeterli gerekçe sunulmadan devam edilmesi nedeniyle AİHS’nin 5. Maddesinin 3. fıkrasının,Ayrıca tutuklu yargılanmasından dolayı Yasama faaliyetlerine katılamadığı, bu nedenle Sözleşmeye ek 1 Nolu Protokolün 3. Maddesiyle korunan seçme ve seçilme hakkı ile siyaset yapma hakkının ihlaline karar vermiştir.

Bunlarla bağlantılı olarak mahkeme sözleşmenin 18. Maddesi bağlamında da bir değerlendirme yapmış ve bu maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir. Özet olarak;” ulusal yargı organlarının muhalefet lideri olan başvurucuya, diğer HDP’li vekillere ve seçilmiş belediye başkanlarına sert davranıldığı bu nedenle tehdit altında olan yalnızca başvurucunun bireysel hak ve özgürlükleri değil tüm demokratik sistemin kendisidir” şeklinde bir tespit yapmıştır. Mahkeme devamla; “başvurucu hakkındaki hak kısıtlamalarının birincil amacının çoğulculuğu boğmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlandırmak olduğunu belirterek sözleşmenin 18. Maddesinin ihlal edildiğini” belirtmiştir.

Mahkemenin vurguladığı hususlar da dikkate alındığında; bu karar, Sayın Demirtaş’ın yanı sıra tutuklu diğer seçilmişler açısından da uygulanmalı ve derhal serbest bırakılmalıdırlar.

Ülkemizdeki kutuplaşma iklimini sona erdirecek ve Kürt Meselesinde demokratik ve barışçıl yöntemlere dönüş konusunda yeni bir adım olacağına olan inancımızla; zaten tutuklanmaları hukuka ve yasaya aykırı olan ve bugüne kadar da hukuka aykırı bir şekilde tutulan başta Sayın Demirtaş olmak üzere tüm seçilmişlerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu adına

Av. Cihan AYDIN