Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
AİDAT ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

06.03.2019

Bilindiği üzere Baromuzun aidat alacağı oldukça yüksek miktarlara dayanmış olup, aidat, baronun en önemli gelir kaynağıdır. Buna karşın bu aidatlar ödenmediğinde sadece aidat gelir kaybı oluşmamakta, bunun yanı sıra TBB tarafından tahsil edilemeyen bu kesenekler tahsil edilmiş gibi kabul edilerek baromuza aktarılan pul gelirlerinden TBB keseneği kaynağında tahsil edilmekte ve böylece baroya aktarılan pul gelirlerinde de büyük bir düşüş olmaktadır. Bir başka ifadeyle baro, ödenmeyen ve hayli büyük meblağa ulaşan aidat alacağını tahsil edemediği halde bir de pul gelirlerinden önemli ölçüde yoksun kalmaktadır. Bilindiği üzere baromuz hem sayısal hem de fiziken büyümekte, hizmet alanı ve çeşitliliği artmaktadır. Bu durumda bütçedeki azalmaya bağlı olarak bazı hizmetlerin verilemez hale gelmesi tehlikesi doğmaktadır. Nitekim bu denli büyük bir meblağa ulaşan aidat alacaklarının tahsil edilememesi, Adalet bakanlığı denetiminde ve TBB Mali Genel Kurulunda ciddi eleştiri konusu olduğu gibi, bizzat baromuz mensubu meslektaşlarımız da baronun aidatları tahsil edememesi ve bu hususta bir girişimde bulunmamasını eleştiri konusu yapmakta ve bu alacakların tahsilini talep etmektedirler. Kaldı ki esasen aidatların tahsili hususunda gerekli yasal yolları işletmek 1136 sayılı kanunun bir gereği ve yasal bir zorunluluktur. Tüm bu hususlar dikkate alındığında, gelecek yönetimlerin mali sıkıntı yaşamaması, baromuzun mali güçlük içine girmemesi, başta personel hizmetlerimiz başta olmak üzere var olan hizmetlerin devam edebilmesi ve yeni hizmet alanlarının yaratılabilmesi adına yani baromuzun menfaatleri için, üzülerek de olsa yasal sürecin işletilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Tüm bu sebeplerle aidat borcu olan üyelerimizin bu borçlarını en kısa sürede ödemeleri rica olunur.