Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
ADLİ YARDIM BÜROSU OTOMATİK AVUKAT ATAMA SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU...

31.01.2018

 

          DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

 • Adli Yardım Büromuz 24.12.2018 tarihi itibariyle otomatik avukat atama sistemiile avukat görevlendirmelerine başlamıştır. Bu tarihten sonra Adli Yardım Bürosunca yapılacak tüm avukat görevlendirmeleri otomatik avukat atama sistemi üzerinden yapılacaktır.
 • Otomatik atama sisteminin geçiş sürecinin tamamlanmasına mütakip, adli yardım görevlendirmeleri için üyelerimizi arasından yürütme kurulu oluşturulacaktır. Söz konusu yürütme kurulunun seçimi ve görevleri hakkında Adli Yardım yönetmeliği hükümleri uygulanacak olup buna dair ayrıca siz değerli üyelerimize gerekli duyurular yapılacaktır.
 • Sisteme geçmeden önce web sayfamızda yaptığımız duyurularda; yayınlanan listelerde eksik,yanlış ve hatalı bilgileri adli yardım büromuza bildirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu listelere yapılan itiraz sayısı 12 ile sınırlı kalmıştır. Yapılan itirazlar dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
 • Adli Yardım bürosunda 24.12.2018 tarihi itibariyle il ve ilçeler dahil245 pasif ve 759 aktif olmak üzere toplam 1004 avukat bulunmaktadır. Otomatik avukat atama sistemindeki puanlama ve düzenlemeler sistemdeki kayıtlı aktif avukat sayısına göre yapılmış ve bundan sonraki süreçte de aynı şekilde yapılacaktır.
 • Avukat görevlendirmesi sisteme kayıtlı aktif avukatların görevlendirmelerde aldıkları toplam ücretin avukat sayısına bölünmesi sonrasında çıkan ortalama puan üzerinden yapılmıştır.
 • Sisteme geçişte yeni Adli yardım görev listesine yazılan mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramaması için liste ortalamasına bağlı kalınmaksızın;bu meslektaşlarımız il merkezindeki görevlendirmelerde listenin 21. Sırasından ve ilçelerde ise 3. sıradan görevlendirme listesine alınmıştır. Bundan sonraki süreçte aynı tarihte birden fazla avukatın görev listesine yazılması halinde ise;sicil numara esas alınarak sicil numarası rakamsal olarak daha küçük olan sıralamada öncelikli sıralamaya alınacaktır. Nakille Baromuza geçiş yapanlar ile listede değişikliğe gidip il veya başka ilçe adli yardım listesine yazılmak isteyenmeslektaşlarımızgenel ortalamaya üzerinden  sisteme dahil olacaktır.
 • İl merkezinde 16.10.2018 tarihinden sonra Adli yardım listesine yazılarak istisnai haller dışında sadece 1 görevlendirme alan 112 meslektaşımızın puanı, ortalama sistem puanı üzerinden 13.000 puan düşürülmek suretiyle hesaplanmış ve söz konusu meslektaşlarımızın listede ilk sıralara yakın bir yerde ortalamayadahil edilmesi sağlanarak liste puanlamasında adaletin sağlanmasına çalışılmıştır.
 • Adli yardım görevlendirmesinde özel takip gerektiren Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve mültecilere hukukundan kaynaklı dava ve işler gibi bu tür Aciliyet Gerektiren Önemli ve İstisnai Görevlendirmelerdebu alanda sertifika ve eğitim almış meslektaşlarımıza öncelik verilecektir. Öncelik verilen bu tür görevlendirmelerde görevlendirilen meslektaşımızınaldığı puan,sisteme normal görevlendirmeler gibi aktarılacak ve bu yönüyle diğer meslektaşlarımız yönünden de herhangi bir hak kaybının yaşanmasının önüne geçilecektir.
 • Otomatik avukat atama sistemine geçişin Baromuzda ilk defa uygulanacak olmasından kaynaklı olarak çıkabilecek teknik sorunların adli yardım büromuza bildirilmesi önemli bir husus olup bu sorunların hızlı ve etkili çözümü noktasında siz değerli üyelerimizin katkılarının önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Bu nedenle otomatik avukat atama sistemimizde, 24.12.2018 -15.01.2019 tarihleri arası geçiş süreci olarak kabul edilerek ve sistemdeki eksiklik ve aksaklıklar tespit edilerek sistemin sorunsuz işlemesi için alınması gereken tüm tedbirler alınacaktır. Bu sebeple e-mail adresinize gönderilen güncel adli yardım verilerinde kendisi yönünden eksik,yanlış veya hatalı bilgi olduğunu düşünen meslektaşlarımızın en geç 16.01.2019 tarihinde kadar adli yardım büromuza gerekli bildirimleri yapmaları önem arz etmektedir.
 • Otomatik avukat görevlendirme sistemi tarafından görevlendirilen meslektaşlarımızın en geç 3 gün içinde görev konusu dosyalarını almak için adli yardım büromuza başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen sürede görevlendirildikleri dosyaları haklı mazereti olmaksızın almayan meslektaşlarımızın görevlendirilmesi iptal edilecektir.Görevlendirme yapılan ve görev dosyasını alan meslektaşlarımızın; en geç 3 gün içinde Başvurucu ile görüşme sağlayamaması, Başvurucunun dava için zorunlu bilgi ve belgeler ile vekaletname vermekten kaçınması, dava konusu olamayacak veya hukuki yarar yokluğu gibi hallerde, başvurucuyla irtibata geçmesi için verilen 3 günlük sürenin son gününden başlamak üzereEN GEÇ 1 HAFTA içinde durumu belirtir dilekçe ile birlikte dosyayı derhal adli yardım bürosuna iadesi gerekmektedir. Yine meslektaşımızın görevlendirme kapsamındaki dava ve işe ait görevlendirme yazısının kendisine tebliğinden itibaren En Geç2 HAFTA içinde gerekli işlemlere başlaması, dava/cevap dilekçesini görevli ve yetkili mahkemeye sunması ve dilekçesinde mutlak suretle adli yardım talepli başvuru yapıldığını belirtmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içinde işe başlayamamanın haklı bir gerekçesinin olması halinde bu durumun da yine aynı süre zarfında adli Yardım Bürosuna bildirilmesi halinde 3 günlük ek süre İki haftalık süre içerinde gerekli işlemlere başlanılmamışsa veya haklı mazeret hallerinde verilen ek süreye rağmen görevlendirmeye konu işlemlere başlanılmamışsa görevlendirme ücret puanı silinmeksizin görevlendirme iptal edilecektir. Meslektaşlarımızın göreve başlayamamasının Haklı sebebe dayanması ve bununda yazılı olarak Adli yardım büromuza bildirilmesi halinden görevlendirme puanının silinmesine Adli yardım bürosu karar verecektir.
 • Adli yardım büromuzca yapılan görevlendirmelere ilişkin ödemeler,ödenek durumuna göre ayda bir yapılacak olup, ödemelere ilişkin yapılacak bilgilendirmeden sonra 1 haftalık sürede belgeleri teslim etmeyen meslektaşlarımızın ödemesi bir sonraki ödemeye kadar yapılmayacaktır.Ödeme listesi, belirtilen sürede belgelerini adli yardım bürosuna bildiren meslektaşlarımızın yaptığı görevlendirme konusu dava ve işleri başlatma tarihi esas alınarak yapılacaktır.
 • Otomatik avukat ataması sistemindeki bilgi ve veriler Baronet üzerinden güncel bir şekilde yayınlanacaktır. Baronet uygulamasının adli yardım başlıklı bölümünde ; adli yardım görevlendirmelerine dair tüm bilgiler(puan,genel puan, ödemeler) üyelerimiz tarafından görüntülenebilecektir. Böylelikle adli yardım görevlendirmelerinde şeffaf, ulaşılabilir ve denetlenebilir bir sisteme geçilmiştir.
 • Adli yardım büromuza 30.10.2018 ile 24.12.2018 tarihleri arasında toplamda 313 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan bir kısmı danışma niteliğinde başvurular olup görevlendirmeye dönüşmemiştir.Söz konusu tarihleri arasında Adli yardım bürosunda yapılan başvurular ile ek görevlendirmeler olmak üzere toplamda 200 başvuruda avukat görevlendirmesi yapılmıştır.
 • Adli yardım büromuzun otomatik avukatı görevlendirme sistemine geçişi hakkında gerekli açıklamalarBaronet sayfasında yayınlanmıştır. Adli yardım büromuza 30.10.2018 ile 24.12.2018 tarihleri arasında yapılan başvurular ile bu başvurulara ilişkin görevlendirme bilgiler ile 2002-2018 tarihleri arasında adli yardım bürosunda kayıtlı avukatlara yapılan görevlendirmelere ilişkin diğer bilgiler de e-mailimizin ekindedir.

          Bilgilerinize saygıyla duyurulur. 31.12.2018

                                  DİYARBAKIR BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU