Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Abdülkadir Selvi’nin Hedef Gösterdiği Diyarbakır'daki Meslek ve Sivil Toplum Örgütlerinden Ortak Tepki

19.10.2022

KRİMİNALİZE EDİCİ DİLİ VE GAZETECİLİK ANLAYIŞINI KINIYORUZ!

 

17.10.2022 Tarihinde Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesinde yayınlanan “Derin devlet, Mitras ve Diyarbakır’da Erdoğan’dan beklentiler” başlıklı köşe yazısında Cumhurbaşkanının Diyarbakır ziyareti öncesi izlenimlerini kaleme aldığı yazısının bir bölümünde “PKK dağlarda azaldı, şehirde korku iklimini yaratamıyor, kepenk kapatarak, sokakları ateşe vererek hayatı felç edemiyor. Ama farklı bir konsepte geçmişler. Diyarbakır’da onu gözlemledim. HDP, siyasetiyle, ticaret odasıyla, Amedspor’la, baroyla, STK’larla Diyarbakır’da kültürel hâkimiyetini sürdürüyor. Söylemi belirliyorlar. Bu yeni bir mücadele yöntemi. Dağlardaki mücadele kazanılmış ama şehirlerdeki kültürel iktidar kazanılamamış” şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur.

 

Sivil Toplum Örgütleri; siyasal sistem içinde tartışılan birçok konu, sorun ve taleplerin olgunlaşma sürecinde önemli bir özne olarak sorumluluk almakta, devletin baskın rolünün azaltılarak karar alma aşamasında toplumsal beklentiler çerçevesinde aktörler arası işbirliğini sağlamaktadır. Bu çerçevede Diyarbakır’daki Meslek ve Sivil Toplum Örgütleri, ülkenin temel sorun alanlarına yönelik görüş, öneri ve tespitlerini her koşulda sağduyulu ve çözüm yaklaşımıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu nitelikleriyle her dönemde gerek iktidar partilerinin gerekse muhalefet partilerinin ilgi odağında olmuş, ülkenin netameli meselelerinde de görüşleri ulusal ve uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edilmiştir.

 

Çalışmalarımızda toplumsal sorunlarımızı bütün gerçekliği ile ortaya koyup, çözümü de bu gerçeklik çerçevesinde şekillendirip savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Kentimizdeki Sivil Toplum Örgütlerinin anlamını, önemini ve yerindeliğini anlamaktan uzak ve manipüle edici bu değerlendirmenin bir gazeteci kimliği ile yapılmış olmasını kabul etmek mümkün değildir. STK’ları, siyasal sistem içerisinde toplumsal sorunlara yerel ve genel çözümlerin sunulması ve tartışma zemininde önemli özneler olduğunu, demokratik sistemlerde siyasi ve idari otoritenin keyfiliğine karşı hak ve özgürlükleri savunan, hesap verilebilirlik ve şeffaflık noktalarında sorumluluklarının önemini görmeyen ve anlamak istemeyenlere bu yönlerimizin varlığını bir kez daha hatırlatıyoruz.

 

Diyarbakır’da yıllardır toplumsal barışı önceleyen bir tarzda ve ağır bedeller ödeme pahasına faaliyetlerini yürüten Meslek ve Sivil Toplum Örgütlerine yönelik bu hedef gösterici ve kriminalize edici dili kınıyoruz. Bu tür hedef gösterici değerlendirme ve söylemlerle, yıllardır oluşturduğumuz sivil toplum geleneğimizden ödün vermeksizin, toplumsal sorun alanlarımıza ve demokratik sisteme katkı amacı güden çalışmalarımıza devam edeceğimizin de bilinmesi isteriz.

 

Diyarbakır Barosu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Diyarbakır Ticaret Borsası

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Diyarbakır Tabip Odası

Diyarbakır Eczacılar Odası

TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu

TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu

DTSO Kadın Meclisi

Diyarbakır Genç İş Adamları Derneği

Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği

Diyarbakır Yenişehir İlçesi Ziraat Odası

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği

Temizlik ve Sosyal Hizmet İşverenleri Derneği

Güneydoğu İş Adamları Derneği

Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği

Diyarbakır İnşaat Müteahhitler Derneği

İHD Diyarbakır Şubesi

ROSA kadın Derneği 

ÖHD Diyarbakır Şubesi

KESK Şubeler Platformu

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası

Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği 

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi 

Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Harita Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi

Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

İç Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği

Eğitim-Sen Diyarbakır 1,2,3,4 nolu şubeleri 

Yapı Yol Sen Diyarbakır Şubesi

Tarım orkam sen Diyarbakır Şubesi

Tüm Bel Sen Diyarbakır Şubesi

Bes Diyarbakır Şubesi

Haber Sen Diyarbakır Şubesi

BTS Diyarbakır Şubesİ

Ses Diyarbakır Şubesi

Dives Diyarbakır Temsilciliği 

Kültür Sanat  Sen Diyarbakır Temsilciliği

ESM Diyarbakır Şubesi

Şeyh Said Derneği