Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Basın Açıklaması

04.10.2021

Değerli basın mensupları, hayvan severler, hayvan hakkı savunucuları ve tüm duyarlı dostlarımız; bugün burada, 4 Ekim hayvanları koruma gününde; hayvan haklarına yönelik taleplerimizi yinelemek ve insanlara anlatmak için toplanmış bulunmaktayız; bizlere destek olduğunuz ve sesimize ses kattığınız için teşekkür ediyoruz, hepiniz hoş geldiniz.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayvan hakkı ihlalleri her geçen gün artarak devam etmektedir. Şiddetin ve sömürünün her türlüsüne en ağır biçimde maruz kalan hayvanlar, tıpkı biz insanlar gibi hissedebilen canlılar oldukları halde, kendilerini savunacak durumda olmadıkları için kendilerine yapılan zulüm yapanların yanına kâr kalmaktadır.

    Biz, Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak bu haksız düzene dur diyor ve hayvan haklarının korunması adına, taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz.

Öncelikle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yerine, hayvanların yaşama hakkını temel alan bir “Hayvan HaklarıYasası” çıkarılmalı; bu kanunda hayvan hakkı ihlalleri caydırıcı cezai hükümlerle korunmalı, hayvanlara karşı işlenen suçlar kamu davası kapsamında değerlendirilmeli ve belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Göstermelik, işletilmeyen kanun hükümleriyle potansiyel faiiller caymak bir yana adeta suça teşvik edilmektedir.

Her il merkezi ve ilçeye yeterli miktarda hayvan barınağı inşa edilmeli ve tüm hayvanların tedavi ve rehabilite edileceği şekilde tıbbi araç gereç, veteriner hekim ve diğer personellerle tam teşekküllü hale getirilmelidir.

Belediyeler, sokak hayvanlarının korunmasında baş aktör olarak görevlendireceği personelleri hayvan hakları konusunda bilinçlendirmeli ve sıkı denetim altına almalıdır.

Devlet, hayvanların sağlık hakkını güvence altına almalı ve yeterli sayıda veteriner hekim istihdam ederek bunu bir kamu görevi mantığıyla, herhangi bir kazanca dönüştürmeden yürütmelidir.

Sokak hayvanlarının asıl yaşam alanları sokaklardır. Bu yüzden sokaklarda yeterli sayıda mama-su odağı ve barınma yeri inşa edilmeli ve bunların temizliği, dolumu ve bakımı için bütçe ayrılmalıdır. Ayrıca vatandaşlar da hayvanların yaşam haklarına saygı konusunda bilinçlendirilmeli ve onların da sürece katılımları sağlanmalıdır.

Hayvan deneyleri tamamen yasaklanmalıdır. İnsanlar bilim etiğine yakışır şekilde, kendi yaşamlarını kolaylaştırmak için yaptığı çoğu işlevsiz hayvan deneylerini terk etmeli ve alternatif çözümler bulmalıdır.

Hayvanların yarıştırılması tümüyle yasaklanmalıdır. Özellikle at yarışlarının bir prestij gösterisi olduğu algısı yıkılmalı ve atlar özgürleştirilmelidir. Aynı zamanda atların ve eşeklerin taşıma ve faytonculukta kullanılmaları yasaklanmalı ve kalan ömürlerini huzur içinde geçirecekleri koşullar sağlanmalıdır.

Hayvanat bahçeleri hayvan sömürüsünün en ağır biçimlerinden biridir. Hayvanat bahçelerinde hayvan sevgisi aşılandığı algısı gerçeğe dayanmadığı gibi hayvanların sevilmekten önce saygı görme ihtiyaçları vardır. Bu sebeple hayvanat bahçeleri kapatılmalı ve doğasından koparılan hayvanlar asıl yaşam alanlarına geri bırakılmalıdır.

Örgün eğitim müfredatlarına hayvan hakları dersi eklenmeli ve ayrıca tüm vatandaşlara yönelik hayvan haklarını içeren eğitim programları oluşturulmalıdır.

Vegan yaşam kolaylaştırılmalı ve hayvan sömürüsünü tümden reddeden vegan bireyler için kolaylaştırıcı girişimlerde bulunulmalıdır.

Hayvan derisi kullanımından vazgeçilmeli ve özel sektörün alternatif üretimlere geçmesi teşvik edilmelidir.

Öncelikle av turizmi adı verilen vahşete derhal son verilmeli, av ihaleleri iptal edilmeli ve avcılıktan genel olarak vazgeçilmelidir. Ayrıca avcılığın eğlenceli bir spor olduğu algısını yok edecek çalışmalar yürütülmelidir.

Tüm bunların dışında bu önemli gün vesilesiyle iki çağrı daha yapmak istiyoruz;

Öncelikle, hayvanlar yararına çalışan tüm dernek, platform ve aktivistleri dayanışma halinde olmaya ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz.

İkinci olarak tüm barolara bünyelerinde bir Hayvan Hakları Merkezi kurma çağrısında bulunuyor ve talep olması halinde tüm tecrübelerimizi seve seve aktaracağımızı bildiriyoruz.

Diyarbakır Barosu tüm hak ihlallerine karşı olduğu gibi hayvan hakkı ihlallerine de karşıdır ve mağdur hayvanların yanındadır. Herkese teşekkür ediyoruz.