Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Türkiye Baroları tarafından 2. Kent ve Çevre Avukatları Çalıştayı Antalya Barosu ev sahipliğinde yapılmıştır.Bu çalışmaya komisyonumuz adına katılımda bulunulmuş olup  çalıştay yürütme kuruluna Diyarbakır Barosundan Av. İbrahim Kaplan da dahil edilmiştir.

23.07.2019

TÜRKİYE BAROLARI KENT VE ÇEVRE HUKUKÇULARI BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının giderek yok edildiği ülkemizde çevre hakkı ; bireylere, sivil toplum kuruluşlarına ve devletlere sorumluluk yüklemekte olup, çevre ve kent politikalarına, çevresel yönetim sürecine halkın katılımının sağlanması gereklidir.

 

Toplum yararını yok sayan yatırımlar, tarihi, kültürel ve doğal varlıkları talan eden uygulamalar, insan odaklı olarak doğanın tüm varlıklarının sömürülmesi, yaşamı tehdit etmektedir. Tüm canlılara yaşatılan ekolojik kriz, küresel kapitalizm merkezli çevre ve kentleşme politikalarının sonucudur.

 

Küresel ısınma ve kimyasal kirlilik nedeniyle dünyada ve ülkemizde su varlıkları hızla azalmaktadır. Buna karşın 2050 yılına kadar dünyada su talebinin yüzde elli beş oranında artış göstermesi beklenmektedir.

 

Türkiye Barolarına kayıtlı kent ve çevre hukuku ile ilgili çalışmalar yürüten avukatlar ile Baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonları temsilcileri 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde İzmir Barosunda 1.Çevre ve Kent Hukukçuları toplantısını gerçekleştirmiştir. İlk çalıştayda alınan kararlara dayanılarak 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya Barosu ev sahipliğinde düzenlenen 2. Çevre ve Kent Hukuku Çalıştayı’nda ;

 

• Türkiye Baroları Kent ve Çevre Hukukçuları Ağı’nın kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönergesini hazırlayıp kabul etmişlerdir.

 

•             Türkiye Baroları’na kayıtlı kent ve çevre hukuku ile ilgili çalışmalar yürüten avukatlar arasında mesleki dayanışma ve iş birliğinin geliştirilmesi, baroların çevre ve kent hukuku komisyonlarının ortak hareket etmesi, ortak çalışma koşullarının oluşturulması, bu alanda çalışan avukatların yaşadıkları sorunların paylaşılması ve çözüm yolları aranması,  hukuki ve idari süreçlerin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlamak, mücadelenin arşivinin oluşturulması amacıyla bilgi ve doküman  paylaşımının düzenli biçimde gerçekleştirilmesi  kararları alınmıştır.

 

• Kent hakkına sahip çıkma, ortak alanların korunması amacıyla demokratik protesto hakkının kullanılmasının çok güzel bir örneği olan Gezi eylemlerinin kriminal bir olay olarak değerlendirilmesine karşı çıkılmış Gezi Davası çalışma grubu kurulmuştur:

 

• Yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde şeffaflık ilkesinin hayata geçirebilmesi için belediye meclis toplantılarının canlı yayın ile halka açık olarak yapılmasını, belediye meclis kararları, toplantı tutanakları ve faaliyet raporlarının erişilebilir olmasının Barolar aracılığıyla ilgili kurumlardan talep edilmesine karar verilmiştir.

 

• Türkiye Baroları Kent ve Çevre Hukukçularının üçüncü buluşmasının bu yılın Temmuz ayı içerisinde Denizli’de yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Biz aşağıda imzası olan Türkiye Barolarına kayıtlı kent ve çevre hukuku ile ilgili çalışmalar yürüten avukatlar ile Baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonları temsilcileri sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunmasını yaşamın savunulması olarak görüyor, bunun için Türkiye’deki tüm Baroların ve bu alanda çalışan hukukçuların katılımını sağlayacak bir yapı ve dayanışma içinde birlikte hareket etme kararlılığımızı sürdürüyoruz.28.04.2019

 

Adana Barosu                                                    Bursa Barosu                                        Kırklareli Barosu

Ankara Barosu                                                   Denizli Barosu                                      Muğla Barosu

Antalya Barosu                                                  Diyarbakır Barosu                                 Ordu Barosu

Artvin Barosu                                                     Edirne Barosu                                       Sakarya Barosu

Aydın Barosu                                                     Hatay Barosu                                        Tekirdağ Barosu

Burdur Barosu                                                   İzmir Barosu                                           Trabzon Barosu