Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
75 METRELİK YOLDAKİ İMAR,ÇEVRE,VALE PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA BULUNDUK.

23.07.2019

75 metrelik yolda Kaldırım,Yürüme ,Bisiklet ve Engelli yolunun işgalinin önlenmesi ile diğer İmar,çevre,vale problemlerinin çözümü ile ilgili Kayapınar Bld. , Büyükşehir Bld. , Valilik ve Emniyete başvuruda bulunduk.

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Diyarbakır eski ile yeni, geleneksel ile modern yaşamın bir aradalığınıve birlikteliğini barındıran Türkiye’deki nadir kentlerden biridir. Bir tarafta UNESCO Dünya mirası listesine giren surlarla çevrili binlerce yıllık bir tarihe sahip birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış eski Diyarbakır şehri, diğer tarafta ise İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük metropollere benzer kentsel yapıyı bünyesinde barındıran modern Diyarbakır kenti. Bu anlamıyla Diyarbakır, eski/yeni, geleneksel(tarihi)/modern yaşamın ortak bir mekânda billurlaştığı önemli bir kent niteliğindedir.

Diyarbakır’da modern ve yeni yaşamın önemli bir simgesi olan ve Halk arasında “75 metre”, “75 yol”, “75 metrelik yol” gibi çeşitli adlarla bilinen “Mahabad Bulvarı”, şehrin lüks kafelerinin ve restorantlarının ve zincir mağaza ve işletmelerinin olduğu bir yer olarak çok hızlı değişim ve dönüşüm geçiren bir yerdir. Bucadde ve bulvarımız, kentte yaşayan vatandaşlarımız tarafından bisiklet yolu, yaya yolu, yürüyüş yolu amaçlı en çok tercih edilen yerlerden olupçevre düzenlemesi, yaya yolu, araç yolu, bisiklet yolu ile örnek bir cadde ve bulvar niteliğindedir. Ancak son dönemde, bu cadde üzerinde bulunan kafe ve işletmelerin kaldırımlara ve yaya yollarına tecavüz ettikleri, yaya ve bisiklet yolu, engelli yolu geçiş noktalarına, hatta kaldırımlara araç park edilerek yaya geçişlerinin engellendiği, kafe ve işletmelerden kaynaklı nedenlerle yürüyüş yolunun çamurlu ve kullanılamaz hale gelmesine sebebiyet verildiği, kafe ve işletme önünde bekleyen valelerin 3. kişilerin bu kafe ve işletme önlerine araç park edilmesine engel oldukları gözlemlenmiştir. Yine bazı yarış motoru ve otomobil sürücülerinin yüksek hızla motor ve araç kullanarak insan/yaya güvenliğini tehlikeye soktukları, yine bazı yarış motoru ve bazı otomobil sürücülerinin abartı ekzoz sesi çıkarak rahatsız edecek seviyede gürültü kirliliği yarattıkları görülmüştür.

Bilindiği üzere; her vatandaşın korunmuş çevre şartlarında, beden ve ruh sağlığı içinde yaşamını sürdürmesi gerektiğinden günümüzde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı temel insan haklarından biri haline gelmiştir.Anayasanın 56. maddesinde; Herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin, Devletin/Kamu kurumlarınınve vatandaşların ödevi olduğu düzenlenmiştir.Kentler de bireyler gibi kimlikli yapılar olup her kent kendi yapısına özgü bir kimlik, kişilik ve imaja sahiptir. Dolayısıyla daha isimleri anılır anılmaz hemen aklımızda beliriveren imajlar o kentin kimliğini ele veren işaretlerdir. Bu bağlamda tüm kentlerde, imar, görüntü ve gürültü kirliğine izin verilmemesi, kentin bireysel zevklere göre kullanılmasına göz yumulmaması, kentin koruma odaklı projelerle birlikte kullanılırken de korunması ve Hukuk Devleti olmanın bir gereği olarak da haksız ve hukuka aykırı hiçbir davranışa ve uygulamaya izin verilmemesi gerekir.

Bu çerçevede; ilgili tüm kurumlarla birlikte koordineli şekilde, Halk arasında “75 metre”, “75 yol”, “75 metrelik yol” gibi çeşitli adlarla anılan“Mahabad Bulvarı” üzerinde bulunan kafe ve işletmelerin kaldırımlara ve yaya yollarına tecavüzlerinin engellenmesi, bulvar üzerindeki yaya yolu, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, engelli yolu geçiş noktalarına ve kaldırımlara araç park edilmesinin engellenerek ilgililer hakkında cezai yaptırım uygulanması, gerekli tüm bakım işlemleri yapılarak kafe ve işletmelerden kaynaklı nedenlerle yaya ve yürüyüş yollarınınçamurlu ve kullanılamaz hale gelmesine izin verilmemesi, kafe ve işletme önünde bekleyen valelerin keyfi ve haksız uygulamalarına engel olunması, yüksek hızla araç kullanan yarış motoru ve otomobil sürücülerine cezai yaptırım uygulanarak söz konusu durumun engellenmesi, abartı ekzoz sesi çıkarak rahatsız edecek seviyede gürültü kirliliği yaratan yarış motoru ve otomobil sürücülerine cezai yaptırım uygulanarak söz konusu araçların gerekirse trafikten men edilmesi ve konuya ilişkin gerekli tüm tedbirlerin alınarak gerekli, etkili ve caydırıcı tüm işlemlerin yapılması hususunda başvurularda bulunduk.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

Diyarbakır Barosu

                                                                                    Çevre ve Kent Komisyonu